לוחמי האצ"ל

דבורה קלפוס-נחושתן


אסתר רזיאל נאור


בת ציון קרמין


אמה נחמה גרמנט


חדוה ענב


רעננה מרידור


הדסה לוטנברג


יוכבד טוביאנה


מרים (מיקי) דוידסון


דבורה ראם


לאה וולץ


ציפורה פאגלין


שרה לבני


צילה עמידרור


מסורי שלום


יוסף בטיש הלוי


יאיר אסיסקוביץ


חיים בורנשטיין


אפרים בן-דור


מיכאל בן-עמי


שמואל בג'איו


משולם נגר


אברהם (אלברט) בכר


מעוז משה


יחיאל עבו


אברהם עצור


שמעון קובי


ירוחם ברוך


דניאל אבהר


נפתלי סילצקי


אליהו עובדיה


מלאכי סילצקי


מלחי שלום ז"ל


כוכבהמתתיהו


פרופ' רעננה מרידור


אברהם אלבוקרק


מרדכי בן-חורין


אליעזר בן יקיר


ציפורה איטר


ויקטור עובד


יהודית עברון (עבו)


בנימין אונגר


ישעיהו טרטנר


אוהב ציון שמעון


עובדיה משולם


יהודית עובדיה


יוסף בן-ארצי


חוה עמרמי


אפרים אייל


יהודית בן-אמיתי


אליעזר פיקל


אבני חיים


אייזיק אולקניצקי


חיים אבני


ישראל בן-אמתי


מיכאלי אמנון ז"ל


סובר פנחס


ניסן יוסף


נאמן אברהם


לריה ישעיהו


אדמון רוט צבי


רקנטי דוד


מנוחה פנץ


מנצור יפת


סג"מ נקר אליהו צבי יששכר-כושי ז"ל


אטיאס לזר


טרטנר אשר ז"ל


מידני רחל


שיינר אשר


מזרחי מאיר יעקב


מולצ'ר סופר מאיר


אבישר יעקב


סגל חוה


סודרי מאיר


סברלו אסתר


גולוד רבקה


שמעון קובי


מזרחי חיים


מרדכי אהרון


מטרסו דניאל


אונגר בנימין


טרטנר ישעיהו


אהרוני עליאש מרדכי ז"ל


פנץ יעקב ז"ל


נתנזון חיה מלכה


אונגבר משה


אלפישר דוד


אבידור דוד


אזולאי דוד


אהרוני יעקב


מתתיהו כוכבה


מרידור רעננה


נקדימון דב


מלאכי יפת


מרגולין בתיה


נוטקביץ' אסתר


יעקב שרצקי


דוד אזולאי


שלמה ירקוני


דב יראוני


אריה בריטויץ


שמואל עוזיאל


עו"ד שמואל סמואל


אביבה בן-חורין


נגר משולם


ניסן אלנבוגן


שלמה גולדהור


דב נקדימון


דב בורוכוביק


דוד-חי בנאי


משה בן-שחר


רחל גוט


מזל פוגל (יצחקי)


דוד לויט


חנה בילו


דוד סלמן


פרופ' משה מעוז


לאה טרטנר


לאה גבירץ


דוד פרלמן


משה ברודצקי


שרה אולקניצקי


יפת עוזיאל


ריצה בר-יוסף


יעקב סיקא אהרוני


זהבה פרלמוטר


צביה בן-חורין


מנחם משה פיירורקר


יעקב אריה


נחום משה ז"ל


יצחק ברמן


גרטה לסקין


שלמה סלונים


חיים עומיסי


ברוך גוטמכר


משה קצב


בתיה מרגולין


ברכה סטריזובר


מוסן לוי ניסים


  יעקב שרצקי - אצ"ל  יעקב שרצקי - אצ"ל אליעזר בן יקיר - אצ"ל אליעזר בן יקיר - אצ"ל אריה בריטויץ - אצ"ל ברוך גוטמכר - אצ"ל ברוך גוטמכר - אצ"ל בתיה מרגולין - אצ"ל בתיה מרגולין - אצ"ל דב נקדימון - אצ"ל דוד-חי בנאי - אצ"ל דוד-חי בנאי - אצ"ל דוד-חי בנאי - אצ"ל יצחק ברמן - אצ"ל יצחק ברמן - אצ"ל מיכאלי אמנון ז"ל - אצ"ל מיכאלי אמנון ז"ל - אצ"ל מנצור יפת - אצ"ל מנצור יפת - אצ"ל מנצור יפת - אצ"ל מנצור יפת - אצ"ל מנצור יפת - אצ"ל מנצור יפת - אצ"ל מנצור יפת - אצ"ל מנצור יפת - אצ"ל מנצור יפת - אצ"ל מנצור יפת - אצ"ל מסורי שלום - אצ"ל מסורי שלום - אצ"ל מרדכי אהרון - אצ"ל מרדכי אהרון - אצ"ל מרדכי אהרון - אצ"ל משה בן-שחר - אצ"ל משה בן-שחר - אצ"ל נתנזון חיה מלכה - אצ"ל נתנזון חיה מלכה - אצ"ל נתנזון חיה מלכה - אצ"ל סג"מ נקר אליהו צבי יששכר-כושי ז"ל - אצ"ל עובדיה משולם - אצ"ל עובדיה משולם - אצ"ל עובדיה משולם - אצ"ל רחל גוט - אצ"ל רחל גוט - אצ"ל ריצה בר-יוסף - אצ"ל אמה נחמה גרמנט - אצ"ל אסתר רזיאל נאור - אצ"ל בת ציון קרמין - אצ"ל דבורה קלפוס-נחושתן - אצ"ל דבורה קלפוס-נחושתן - אצ"ל דבורה ראם - אצ"ל