משה קצב

משה קצב ( מזרחי ) ( מוטקה ) ז"ל נולד בישראל , בעיר הקודש ירושלים , ביום ב' טבת תרפ"ו   19.12.1925 דור שביעי בארץ ישראל .

בצעירותו הצטרף לארגון האצ"ל בירושלים , ולחם בשורותיו למען שחרור המולדת והקמת מדינת ישראל.

במסגרת פעילות במחתרת האצ"ל היה שותף בין היתר לפעולה בעניין חטיפת הקצינים הבריטים, והשמירה עליהם במלון הירקון בתל – אביב , פעולה אשר בוצעה על מנת לשחרר את חבריו בארגון האצ"ל אשר נאסרו על ידי השלטון הבריטי הזר ונידונו לגרדום.

בשל פעולה זו נעצר לאחר העוצר הגדול בתל אביב – יפו ונשפט בבית המשפט הצבאי בשכונת הקטמון בירושלים ל 15 שנות מאסר בשבי, מתוכם ריצה בפועל כאסיר ציון שנתיים בבית הסוהר המרכזי במגרש הרוסים בירושלים ויצא לחופשי עם עזיבת השלטון הבריטי הזר את ארץ ישראל והקמת מדינת ישראל.

בתקופת מעצרו היה כלוא בכלא לטרון ובכלא רפיח יחד עם חברו לארגון האצ"ל אברהם אידרעי ועם מפקד המבצעים איתן לבני ז"ל ועם עולי הגרדום.

על פעילותו באצ"ל למען הקמת מדינת ישראל כבית יהודי לעם היהודי בציון ועל היותו אסיר ציון ופדוי שבי הוענקו לו בין היתר האותות והעיטורים הבאים :  אות הח"ק ( חיל הקרב ) , אות אסיר ציון , אות האצ"ל , אות הקוממיות , עיטור מלוחמי המדינה ( על"ה ).

ייזכר על ידי משפחתו כאיש משפחה למופת , יהודי אמיץ לב , ישר ופועל צדק .

על המצבה שלו נכתב: " הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו " תהילים ט"ו.

בנו הבכור עו"ד נבון קצב שימש בעבר כנבחר ציבור בראשות מקומית וכיום עומד בראש המשרד  " נבון – משרד עורכי דין ".

משה קצב – 1925-2006  יהי זכרו ברוך לעד.

משה קצב - אצ"ל