לריה ישעיהו

ישעיהו לריה, בן דוד, נולד בסופיה שבבולגריה ב-ח בשבט תרפ"ו ) 1.2.1922).

התגייס לאצ"ל בשנת 1939.

הדביק כרוזים. נעצר ב-1940 למשך כמה חודשים, במחנה המעצר במזרע.

לאחר שחרורו  עבר לירושלים והמשיך בפעולות באצ"ל.

נעצר שוב בפברואר 1944, ישב בלטרון והוגלה למחנה אסמרה שבאפריקה, בקבוצה בת 251 עצורים. לאחר מכן הועבר לסודן.

השתתף בחפירות של מנהרות הבריחה. השתתף בהסוואת הבריחה של יעקב מרידור.

בדצמבר 1946 שוחרר מהמחנה באסמרה וחזר לארץ.

המשיך בפעולותיו  באצ"ל וסיים קורס סגנים.

לאחר קום המדינה עבד כמה שנים במשרדי התאחדות בעלי מלאכה בירושלים.

עבר לעבוד בבנק איגוד בירושלים, במשך 32 שנה עד שיצא לגמלאות.

נשוי לאהובה (שווילי) ומתגוררים כיום בירושלים ולהם ילד אחד ו  6 נכדים.