ניסן אלנבוגן

ניסן אלנבוגן נולד ב-18 בנובמבר 1930  ברדאוץ, רומניה.

ברומניה  גוייס והושבע ניסן לאצ"ל על ידי מקס לוי ולאון זונטג, וכן עבר אימונים לשימוש בכלי נשק.

ניסן גייס לאצ"ל  בני נוער יהודים שרידי השואה חברי בית"ר וגם חברי תנועות אחרות, לימדם שימוש בנשק והכשירם  לעלייה ארצה. לצערו, פקדו עליו מפקדיו להישאר בגולה ולהמשיך בטיפול בנוער.

בינתיים עלו  הקומוניסטים לשלטון  ברומניה, והם פירקו  את התנועות הציוניות. פעילות ניסן ואנשיו נמשכה במחתרת, ובשל כך הוא נעצר פעמים רבות על-ידי המשטרה החשאית הרומנית.

בעקבות לחצים מגורמים שונים על המשטר הקומוניסטי ברומניה, שוחרר ניסן לבסוף, וב-1 בינואר 1951 הגיע לארץ באוניה "טרנסילבניה"..

עם הגיעו ארצה התגייס ניסן לצה"ל, שירת שירות רגיל  בחיל הרגלים  ואחר כך גם בצבא הקבע בתפקידי פיקוד, הדרכה ושלישות. הוא שוחרר בדרגת סגן אלוף.

ניסן נשוי לאסתר (לבית שכטר), ולהם שלושה ילדים ושנים-עשר נכדים.

הם גרים בגבעתיים.