מרדכי אהרון

אהרון נולד במשהד שבפרס ב-1924.

עלה לארץ ישראל ב-1933 במסע רגלי עם אימו במסע רגלי עם אימו

הצטרף בגיל 16 לאצ"ל ללא ידיעת בני משפחתו.

השתתף בחלוקת ותליית כרוזים בירושלים. השתתף כתצפיתן לקראת

הפעולה במלון המלך דוד.

הסתתר מהבריטים ולפיכך נמלט לת"א ומשם לנתניה ושהה שם

תקופה ארוכה.

נפצע קשה מירי של חבר ההגנה במטרה למנוע פעולה של האצ"ל

להשתלטות על מיכלית דלק.

עבר אשפוז ניתוחים ושיקום בבית החולים הדסה במשך שנתיים.

נשוי למינה ולהם 4 ילדים ו-7 נכדים.

אהרון מתגורר כיום ברמת גן.

 מרדכי אהרון - אצ"ל  מרדכי אהרון - אצ"ל  מרדכי אהרון - אצ"ל