מלאכי יפת

יפת נולד ב-1933 בתימן ועלה לארץ ישראל באוניה מעדן ב-1944.

התגייס לאצ"ל וחילק כרוזים.

יפת הבריח נשק מפתח תקווה לירושלים.

השתתף בשמירה בהר ציון, בירושלים.

יפת מתגורר כיום בראש העין.