מטרסו דניאל

דניאל נולד ב- 1920בסלוניקי שביון ועלה לארץ ב-1923 באמצעות אוניה שהפליגה לאלכסנדריה

שבמצריים ומשם בנסיעה ברכבת ליפו.

ממקימי מועדון בית"ר ברמת גן. לאחר מכן התנדב לאצ"ל. למד להשתמש בנשק. עם פרוץ מלחמת

העולם השנייה הוכרזה שביתת נשק מול הבריטים ע"י מפקד האצ"ל. בעקבות ההכרזה חל הפילוג בין האצ"ל ללח"י שהיה בעד המשך הפעילות נגד הבריטים. חלק מחבריו של דניאל גויסו

לצבא הבריטי. לקראת סוף המלחמה חזר האצ"ל והכריז מלחמה על שלטון הבריטים. בד בבד החלה תקופת ה"סזון" ששמה לה למטרה להסגיר את פעילי האצ"ל לבריטים. מפקד האצ"ל מנחם בגין מנע מלחמת אחים בקבעו כי לעולם לא יגרום האצ"ל למלחמת אחים.

דניאל נעצר בעקבות ה"סזון" והוכנס לבית הסוהר ביפו.

לאחר מכן הועבר למחנה לטרון בו היה עצור כשנה.

בדצמבר 1945 הועבר עם קבוצת עצירים לגלות באריתריאה ובקניה. שוחרר מהמחנה במאי 1947.

והוחזר לארץ.

המשיך בפעילותו באצ"ל ונפצע בהתקפה על יפו, באפריל 1948.

השתתף בכיבוש יהודיה ב-4 למאי 1948.

דניאל הוא יבואן.

דניאל  נשוי לציפור ולהם 3 ילדים ו7 נכדים.

דניאל מתגורר כיום בתל אביב.